IPI_THEM_fix-income_fixed-income_960x215

Vastrentende producten

Beperkingen overboord gooien

In 2016 moeten nieuwe paden worden ingeslagen voor beleggingen in obligaties

De meeste Europese staatsobligaties van hoge kwaliteit bieden momenteel een negatief rendement. Tegelijk is het risico dat een belegger moet nemen in deze beleggingsklasse hoger dan ooit.

Jammer genoeg kan die situatie nog wel enige tijd aanhouden. Traditionele beleggers in obligaties staan dus voor een waar dilemma nu de verwachte rendementen van obligaties met een hoge rating mogelijk niet stijgen, terwijl ze mogelijk grote risico’s met zich mee blijven brengen.

Beleggers moeten manieren vinden om in 2016 ondanks de lastige markt betere rendementen te boeken bij een redelijk risico.

Eén mogelijkheid is de beleggingen beter spreiden over een breder scala van landen, valuta’s en sectoren of binnen ‘absolute return’-fondsen zonder benchmarkbeperkingen.

Wij zijn er van overtuigd dat er in 2016 een hoofdrol is weggelegd voor deze vier beleggingsbenaderingen:

  • wereldwijde of Europese strategieën zonder beperkingen: deze bieden tal van kansen om waarde te creëren vergeleken met hun respectieve referentie-index
  • flexibele obligatiebenaderingen: deze strategieën passen een innovatief proces toe op basis van de principes van factorbeleggen. Ze bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de lagevolatiliteitsanomalie en aantrekkelijke rendementen te boeken bij een redelijk en vooraf vastgesteld risico
  • ‘Absolute Return’ strategieën: deze long-shortstrategieën koppelen rendement aan een vooraf bepaald risico
  • met converteerbare obligaties kunnen beleggers tot slot profiteren van eventuele stijgingen van aandelen in 2016, terwijl ze ook in bedrijfsobligaties gepositioneerd zijn. De outlook voor multinationals is positief gezien de financiële ratio’s die de laatste jaren verbeterden.

Hoe kan BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) beleggers helpen om nieuwe beleggingspaden in obligaties te verkennen?

BNPP IP beheert een vermogen van 272 miljard euro in obligaties (circa de helft van het totale vermogen in beheer) en wordt daarbij ondersteund door 184 beleggingsspecialisten op dit gebied1. Wij doen diepgaand onderzoek naar de macro-economische context, de geldstromen, de liquiditeit en de kenmerken van elke emittent en nemen vervolgens beleggingsbeslissingen op basis van sterke overtuigingen.

BNPP IP heeft de juiste expertise en middelen in huis om oplossingen voor een omgeving met lage rentes aan te dragen.

  • BNPP IP is al sinds 1988 aanbieder van wereldwijde obligatiebeleggingen.
  • We kunnen ook op twintig jaar ervaring bogen in het beheer van strategieën zonder benchmarkbeperkingen en ‘Absolute Return’-strategieën.
  • Onze gespreide benadering van obligaties is gebaseerd op de lagevolatiliteitsanomalie die uit ons diepgaand onderzoek in het obligatie-universum naar voren is gekomen. Deze innovatieve aanpak combineert meerdere bronnen van rendement volgens een geavanceerde smartbètamethodologie die de selectie van obligaties en de allocatie aan renteproducten en valuta’s optimaliseert op basis van specifieke factoren. De methode is bijzonder geschikt voor een omgeving van lage rentes.
  • BNPP IP is ook een erkende speler in de markt van Europese converteerbare obligaties, onder meer met sterfondsen die een vermogen van meer dan twee miljard euro in beheer hebben.
  • 1. Bron: BNPP IP, per eind september 2015.