IPI_THEM_small-mid-cap_smids_960x215

SMID (Small and Midcaps)

Een oppepper voor uw beleggingsstrategie

Volgens ons is het midden- en kleinbedrijf (MKB) een beleggingsklasse die waarde toevoegt ongeacht de geografische regio en markttiming. Veel van deze bedrijven vertonen unieke kenmerken. Ze bevinden zich doorgaans in de voorhoede van de innovatie en onderscheiden zich vaak door hun ondernemingszin. Ze spelen in op marktkansen die hun grotere concurrenten onbenut laten en vervangen zonder aarzelen hun verouderde werkprocessen door nieuwere en doeltreffendere technologieën, producten en diensten.

 • Ze bieden doorgaans* betere groeivooruitzichten dan largecaps omdat ze wendbaarder zijn en vaak ook sneller groeien.
 • Smallcaps zijn een overnamedoel voor ondernemingen die via acquisities willen groeien. Die fusie- en overnameactiviteit biedt extra stijgingspotentieel voor deze aandelen.
 • Bovendien kan ons beheer een hogere alpha bereiken, onder meer omdat financiële analisten minder aandacht voor deze bedrijven hebben dan voor grote beurskapitalisaties. Hierdoor kan de effectenselectie sterker bijdragen aan het rendement dan de sectorallocatie.
 • Small- en midcaps zijn een spreidingsinstrument in de aandelenportefeuille omdat hun risico-rendementsprofiel verschilt van dat van largecaps.
 • Het MKB brengt risico’s mee zoals een hogere volatiliteit dan largecaps en specifiek een grotere gevoeligheid voor slecht nieuws (door hun kleine omvang en hun minder gespreide activiteit). Ze zijn ook minder liquide. Het is dus van belang om elke positie in het MKB op te bouwen binnen een goed gespreide portefeuille.

* Gemiddelde geannualiseerde winstgroei van kleine en grote ondernemingen in de indices over een periode van vijf jaar (2010-2014)

Smallcaps** Largecaps***
Europa 38,30% 5,50%
VS 61,80% 9,60%
Japan 69,40% 34,20%

** benchmarks gebaseerd op geografische regio = MSCI Europe Small Cap, MSCI USA Small Cap en MSCI Japan Small Cap

*** benchmarks gebaseerd op geografische regio = MSCI Europe, MSCI USA en MSCI Japan.

 

Hoe kunnen de oplossingen en de expertise van BNP Paribas Investment Partners u helpen om deze uitdaging binnen het huidige marktklimaat aan te gaan?

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) kan bogen op een jarenlange ervaring in deze sector met een vermogen van circa 7,5 miljard euro in beheer in small- en midcapaandelen1, beheerd door onze gespecialiseerde teams.

 • BNPP IP is een van de drie grootste spelers in deze sector in Europa1.
 • Wij bieden een brede dekking en zijn uitstekend gepositioneerd in de grote markten:
 • heel Europa
 • de Eurozone
 • de Verenigde Staten
 • Japan
 • een aanvullende expertise in nichemarkten (Scandinavische landen, converteerbare obligaties, microcaps, duurzame beleggingen).
 • We beschikken over teams ter plaatse in elke regio en dankzij die nabijheid ook over een uitstekende kennis van de lokale markt.

Een aantal van onze fondsen heeft erg hoge ratings en een lang track record (11 van onze fondsen bestaan al meer dan 5 jaar)2.

 

 

(1) Bron: Broadridge per eind september 2015 / gemeenschappelijke beleggingsfondsen die geregistreerd zijn voor verkoop in Europa, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk
(2) Bron: BNPP IP per eind september 2015 / fondsen en mandaten