PC_TOP_factor-investing_306947726_1000x300

Factorbeleggen

Voorbij actief & passief beheer

 

Gedragsfactoren verklaren waarom veel van de fouten die beleggers, zowel professioneel als particulier, maken. Ze laten zich verleiden door kansen met een kleine trefzekerheid. Ze blijven het liefst op vertrouwd terrein. Ze zijn geneigd om de relevantie van fundamenteel onderzoek te onderschatten en aarzelen doorgaans om hun vaste denkpatronen los te laten. Vandaar dat wij het anders willen aanpakken.

Denis Panel – Chief Executive Officer van THEAM – een dochteronderneming van BNP Paribas Investment Partners

Deze overtuiging zette onze experts bij THEAM aan om een nieuwe generatie van systematische strategieën, om precies te zijn smartbèta– of factorbeleggen, te ontwikkelen.

 

Factorbeleggen heeft een ware revolutie in vermogensbeheer ontketend

Vroeger konden beleggers enkel kiezen tussen actief beheer dat in eerste instantie op zoek gaat naar bronnen van rendement en passief beheer dat de nadruk legt op een transparante portefeuilleconstructie door een specifieke index te repliceren.

Met factorbeleggen krijgen beleggers nu een derde optie die de voordelen van deze twee werelden tracht te combineren: een hoog winstpotentieel en grote transparantie in de effectenselectie.

Deze strategieën gebruiken onderzoeksresultaten die specifieke veel gebruikte beleggingsstijlen of zogeheten factoren hebben geïdentificeerd. Factoren spele in op opvattingen als: beleggen in bedrijven van goede kwaliteit, goedkope aandelen kopen, kiezen voor aandelen met een lager risico en beleggen op basis van het marktmomentum. Uit academisch onderzoek is gebleken dat deze ‘factoren’ of beleggingsstijlen op lange termijn doorgaans beter renderen dan de markt. Vaak zijn ze ook rationeel en economisch gerechtvaardigd.

Aantrekkelijk geprijsde aandelen kopen mag dan een winstgevende strategie op de lange termijn zijn, daarmee is ze nog niet perfect. Mensen zijn vaak het slachtoffer van hun emoties, ook als ze beleggen en dat kan tot subjectieve beslissingen leiden. Factorbeleggen is een systematische aanpak die alle subjectiviteit uit de beleggingsbeslissingen weert. Door zonder emoties gestructureerd te beleggen en gebruik te maken van een erg breed beleggingsuniversum kunnen er marktinefficiënties worden benut. In feite ontstaan veel van die marktinefficiënties doordat andere beleggers in de markt koste wat het kost de benchmark willen verslaan of zich te veel laten meeslepen door de recentste markttrend. Extra beperkingen vanuit de regelgeving kunnen de beleggingsbeslissingen eveneens negatief beïnvloeden.

Veel beleggers verliezen uiteindelijk een deel van het winstpotentieel dat ze efficiënt hadden kunnen benutten met niet-emotionele systematische factorstrategieën.

Welke expertise heeft BNPP IP in huis om deze veel gemaakte fouten te vermijden?

Sinds 2008 is BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) dankzij zijn uitgebreide en gediversifieerde onderzoekscapaciteiten een voortrekker in de revolutie van factorbeleggen.

De ervaring van de onderneming in zowel actief als passief beleggen kwam goed van pas bij de ontwikkeling van deze innovatieve oplossingen.

Beleggers kunnen nu kiezen tussen verschillende strategieën voor factorbeleggen in tal van beleggingsklassen:

AANDELEN:

Het Guru-aanbod bestaat uit een aantal fundamentele strategieën op basis van sterke overtuigingen die van drie factoren uitgaan: kwaliteit, waardering en momentum. Op basis van de consensus van duizenden aandelenanalisten over een breed beleggingsuniversum, weten deze strategieën tot op heden erg goede rendementen te bieden, simpelweg doordat ze teruggrijpen naar het basisprincipe van beleggen in aandelen: beleg in goede bedrijven en je zou op termijn een degelijk rendement moeten behalen. Het uitstekende track record sinds 2008 is het mooiste bewijs dat dit werkt*.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het laagvolatiele productaanbod bestaat uit een aantal strategieën die gebruikmaken van één enkele factor, een lage volatiliteit, in een transparante, op filters gebaseerde aandelenselectie. Deze factor houdt verband met de tegenintuïtieve vaststelling dat risico niet loont bij beleggingen in aandelen en dat kiezen voor minder risicovolle aandelen zowel de risico’s als de rendementen van aandelenportefeuilles kan verbeteren. Deze defensieve oplossingen zijn daarom een erg goede aanvulling voor een gespreide portefeuille, vooral in een lastige marktcontext.

Het ERA-aanbod gebruikt vier factoren, namelijk naast de drie factoren van de Guru-strategieën ook lage volatiliteit. Het aanbod biedt gemengde aandelenoplossingen bijgesteld voor het relatieve risico van de benchmark, onafhankelijk van timing. Bedoeling van de strategieën is om het bij een vooraf bepaald risico beter te doen dan hun benchmark of een groep van concurrenten. Volgens ons is deze aanpak uitermate geschikt voor de basisbeleggingen in een portefeuille.

OBLIGATIES:

De Bond World Income-strategie past de factorbenadering toe op de vastrentende markten (bedrijfs- en staatsobligaties). De strategie maakt gebruik van de factor ‘laag risico’ die vergelijkbaar is met de laagvolatiele aanpak van aandelen om een portefeuille van bedrijfsobligaties samen te stellen.

Parworld Quant Equity Europe Guru

Meer informatie

BNP Paribas L1 Patrimoine

Meer informatie

IPI_TOP_strat-invest_234372754_630x215

THEAM

Een dochteronderneming van BNP Paribas Investment Partners