IPI_THEM_sri_velo-sri_960x215

Duurzaam en verantwoord beleggen

Duurzaam beleggen in de toekomst

Een beleggingsbenadering die voortdurend aan populariteit wint

Steeds meer beleggers zien het belang in om zorg te dragen voor ons milieu en onze medemens en te garanderen dat we zelf een welvarende en gezonde toekomst tegemoet gaan. Meer dan de helft van de beleggers zegt nu dat het milieu, de maatschappij en ethische criteria belangrijk of heel belangrijk voor hen zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen1. Vermogensbeheerders doen er dus goed aan om bij hun beleggingen rekening te houden met deze criteria, vooral op de lange termijn.

Een even goed of zelfs hoger rendement

Dit is deels te danken aan de groeiende overtuiging bij beleggers dat Socially Responsible Investing (SRI) de juiste keuze is, niet alleen om ethische redenen maar ook uit financiële overwegingen. Uit een analyse van het rendement van SRI-beleggingen vergeleken met conventionele benchmarks blijkt dat deze beleggingen het in 29 op 35 gevallen even goed of zelfs beter deden2.

Waarom BNP Paribas Investment Partners kiezen voor duurzame en verantwoorde beleggingen?

Een lange geschiedenis in SRI-beleggingen

BNP Paribas Investment Partners is een geloofwaardige partner wat SRI-beleggingen betreft en al sinds 2002 actief op dit domein. We zijn sinds 2006 een van de ondertekenaars van de principes van de VN voor verantwoord beleggen en lid van Institutional Investors on Climate Change sinds 2007. Na de financiële crisis van 2008 vonden veel van onze concurrenten eveneens de weg naar het thema van duurzaam beleggen.

Erkenning van de sector en prijzen

BNP Paribas Investment Partners heeft nu een vermogen van 19,2 miljard euro in beheer op het domein van SRI3 en kan bogen op een aantal onafhankelijke labels (bijv. Novethic, LuxFlag, Finansol). Onze partner Impax Asset Management in Londen viel meermaals in de prijzen4 en is een marktleider in milieufondsen wereldwijd.

Een holistische benadering

BNP Paribas Investment Partners hanteert een holistische benadering van SRI-beleggen. We gebruiken ESG-criteria (environmental, social en governance) in al onze beleggingsprocessen, we bieden best-in-class SRI-fondsen en we beheren daarnaast thematische SRI-fondsen (bijv. BNP Paribas Aqua) met behulp van ons gespecialiseerde onderzoeksteam.

Volgens ons zijn de voornaamste uitdagingen op de lange termijn:

 • beantwoorden aan de wereldwijde voedselnood (tegen 2050 moeten we 9 miljard monden voeden);
 • de impact van de vergrijzing managen (tegen 2025 zou het aantal mensen ouder dan 60 wereldwijd moeten zijn verdubbeld);
 • oplossingen voor cruciale gezondheidsproblemen vinden (nu al lijden wereldwijd 366 miljoen personen aan diabetes);
 • klimaatverandering bestrijden;
 • wereldwijd de vervuiling verminderen.

Het klimaatakkoord van COP21 dat eind 2015 in Parijs werd bereikt, geeft een duidelijk beeld van wat er op het spel staat. Volgens de conclusies van het akkoord is een koolstofarmere economie een absolute vereiste willen we de opwarming van de aarde onder de noodlottige 2°C houden. Dat zal aanzienlijke investeringen vragen.

Beleggingsoplossingen aanbieden die bijdragen aan een oplossing van de uitdagingen op het vlak van milieu en maatschappij van morgen lijkt ons dus niet alleen vandaag, maar ook de komende jaren van doorslaggevend belang.

BNP Paribas Investment Partners: een compleet en innovatief SRI-aanbod

Een compleet SRI-aanbod

Sinds 2002 ontwikkelde BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) een volledig SRI-aanbod dat naadloos aansluit bij de behoeften van klanten en bestaat uit:

 • aandelenfondsen;
 • obligatiefondsen;
 • multiassetfondsen;

Het bevat:

 • ‘best-in-class’-fondsen;
 • thematische fondsen voor beleggingen in bedrijven die bijdragen aan een oplossing van ecologische en/of sociale problemen;
 • ESG-criteria die op al onze beleggingsprocessen worden toegepast

Bovendien past BNPP IP sinds 2012 ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance), gebaseerd op de principes van het Wereldwijd Pact van de Verenigde Naties toe op al zijn beleggingsprocessen via strikte sectorrichtlijnen. BNPP IP beschikt hiervoor over:

 • een team voor niet-financieel onderzoek dat bedrijven en staten beoordeelt op basis van de ESG-criteria;
 • gerichte partnerschappen zoals dat met Impax Asset Management voor het beheer van milieufondsen. De in Londen gevestigde onderneming Impax Asset Management won al meerdere prijzen3 op dit gebied en geniet erkenning als een van de belangrijkste beheerders van milieufondsen wereldwijd.

Een innovatief SRI-aanbod

Een goed voorbeeld van onze innovatiekracht is Parvest SMaRT Food, een baanbrekend fonds op het gebied van duurzame voedselvoorziening. Het belegt in bedrijven in de hele voedselketen die voedsel van hoge kwaliteit nastreven en vervuiling en klimaatverandering tegengaan.

 

 

(1) Bron: Ipsos Survey voor EIRIS & FIR, september 2014. Peiling bij 2000 Franse beleggers: 11% vonden dit erg belangrijk, 41% belangrijk.
(2) ‘Ethical requirement and financial interest: a literature review on socially responsible investing’ 14/35 behaalden een hoger rendement, 15/35 een gelijk rendement.
(3) Bron: BNP Paribas Investment Partners, per oktober 2015, inclusief institutionele mandaten.
(4) Impax Asset Management werd uitgeroepen tot FT Sustainable Investor of the Year in 2013 en won de Queen’s Award for sustainable development in 2014.

RC_TOP_ISR_785x250

Onze SRI oplossingen

BNP Paribas Investment Partners en maatschappelijk verantwoord beleggen

Parvest AQUA

Meer informatie

Parvest SMaRT FOOD

Meer informatie