PC_TOP_asset-alloc-upd_283940411_1000x300

Update assetallocatie

Colin Graham, hoofd actieve assetallocatie en Chief Investment Officer van het team Multi Asset Solutions, belicht de belangrijkste gebeurtenissen van de vorige vier weken en de gevolgen daarvan voor de assetallocatie met de nadruk op eventuele ingrijpende wijzigingen in de modelportefeuille.

Curriculum vitae auteur

Graham_Colin_100x100

Colin GRAHAM

Hoofd Actieve Assetallocatie en CIO van Multi-Asset Solutions

ipcontacts@bnpparibas.com

Colin is CIO en hoofd Actieve Assetallocatie van het team Multi Asset Solutions bij BNP Paribas Investment Partners. Hij leidt een team van strategen, economen en analisten van het team Multi Asset Solutions. Bovendien draagt hij de volledige verantwoordelijkheid voor de positionering in onze actieve assetallocatie. Daarnaast leidt hij een groep van gespecialiseerde portefeuillebeheerders die beleggingsfondsen en specifieke multiassetportefeuilles beheren en hij is hoofdbeheerder van ons gediversifieerd groeifonds (Parvest Flexible Multi-Asset). Colin kwam in 2014 naar BNP Paribas Investment Partners en werkt vanuit Londen. Daarvoor was hij co-head van het team voor wereldwijde multiassetstrategieën bij BlackRock waar hij meer dan zestien jaar activa beheerde voor particuliere en institutionele klanten. Zo droeg hij bij aan de succesvolle ontwikkeling van een toonaangevende multiassetactiviteit. Colin is een conjunctuurspecialist met omvangrijke ervaring in de tactische assetallocatie (TAA) voor onder meer GTAA-, 'absolute return'- en gemengde fondsen. Voor zijn tijd bij BlackRock , werkte Colin als actuarieel adviseur bij Mercer. Hij heeft 24 jaar ervaring. Hij is houder van een BSc-diploma in beheer en wiskunde van de Brunel University in het Verenigd Koninkrijk. Hij is CFA-titularis en Chartered Alternative Investment Analyst.