BNP Paribas Investment Partners 2017 investment outlook

Beleggingsvisie 2017: Uit de schaduw van kwantitatieve verruiming

Bevat o.a. onze visie op de economie en verwachtingen voor de belangrijkste beleggingsklassen

Beleggingsvisie voor 2017

Met deze nieuwe publicatie helpen wij beleggers om zich voor te bereiden op 2017. Wij kijken vooruit naar een jaar waarin een nieuwe wereld voor ons ligt: de grootste economie van de wereld krijgt een nieuwe president en de toonaangevende centrale banken gaan of hun monetaire beleid verkrappen – vooral in de VS – of hun kwantitatieve verruiming afbouwen, hoofdzakelijk in de eurozone en mogelijk in Japan.

Bij de inschatting van het rendement van beleggingsklassen gaan de voor het bedrijfsleven belangrijke basisfactoren mogelijk een grotere rol spelen, terwijl na de verkiezing van Donald Trump tot president beleggers elders in de wereld, met name in Europa, wellicht meer aandacht hebben voor het heersende sentiment tegen de gevestigde orde.

Gezien de vele onzekerheden en onbeantwoorde vragen, niet alleen rond de vooruitzichten voor budgettaire stimulering maar ook de toekomst van globalisering, denken wij dat de economische groei ook in 2017 wereldwijd bescheiden blijft. De inflatie trekt vermoedelijk aan, maar niet zo hard dat het een omslag in het monetaire beleid vereist.

Belangrijkste bevindingen en conclusies van Joost van Leenders  en Daniel Morris :

  • Door structurele factoren – zwakke wereldhandel, lage productiviteit en te hoge schuldenlast – versnelt de economische groei waarschijnlijk niet veel ten opzichte van het trage tempo van 2016.
  • Bij forse wijzigingen in de rente, inflatie, aandelenmarkten en economische groei in de VS worden de gevolgen waarschijnlijk breed gevoeld en kan de marktfocus drastisch verschuiven. Het is goed mogelijk dat budgettaire verruiming de motor van de economie wordt, om te beginnen in de VS, maar het is ook de vraag hoe lang duurt het voordat deze motor dan weer gaat haperen.
  • Het groeiende populisme, de controverse tussen nativisme en globalisering, de toenemende onrust over ongelijkheid en mogelijk groter protectionisme vormen risico’s voor de stabiliteit en continuïteit.

In deze Beleggingsvisie gaan wij dieper in op de volgende beleggingsoplossingen:

Multifactorbeleggen
Raul Leote de Carvalho legt uit hoe u met factorbeleggen meer rendement uit aandelen en bedrijfsobligaties kunt halen.

Strategieën voor alternatief schuldpapier
Stéphane Blanchoz schetst de voordelen van strategieën voor beleggen in private schulden en directe leningen, een groeisegment met aantrekkelijke rendementen en mogelijkheden voor diversificatie.

ESG-beleggen
Jacky Prudhomme vertelt hoe de verankering van ESG-criteria in het beleggingsproces bijdraagt aan een betere analyse van de sterke en zwakke punten van een onderneming.

push_invoutl2017_345760145_200x200

Beleggingsvisie voor 2017

Uit de schaduw van kwantitatieve verruiming