Informatie Wet financieel toezicht

-

Deze sectie biedt additionele informatie en documenten over de in Nederland gedomicilieerde fondsen, alsmede de in Nederland onder toezicht gestelde buitenlandse fondsen. Aanvullende informatie is verstrekt indien van toepassing. Kopij van de op deze pagina vermelde documentatie kan worden verkregen via de Beheerder:

BNP Paribas Investment Partners Nederland N.V.
Herengracht 595
Postbus 71770
1008 DG AMSTERDAM
Nederland

en via email: client.service.ipnl@bnpparibas-ip.com

INTRINSIEKE WAARDE / NAV FONDSEN

Dagelijkse intrinsieke waarden 10h

Dagelijkse nettovermogenswaarde BNP Paribas OBAM

ACTUELE OP- EN AFSLAGEN FONDSEN
ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN (beeindigd per 31 juli 2015)

Jaarverslagen

2014

Halfjaarverslagen

2015 2014

Bericht opheffing

Vereffeningsverslag

BNP Paribas Fund IV

Jaarverslagen

2014/2015

2013/2014

Halfjaarverslagen

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Vereffeningsverslag

BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II (opgeheven per 31 maart 2014)

BNP Paribas Fund IV (opgeheven 25 november 2016)

Bericht eindwaarde

BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds (opgeheven per 18 november 2015)

BNP Paribas  Garantie Klik Fonds 80% (opgeheven per 25 november 2016)

Advertenties

Oproep Vergadering van Participanten (inclusief Informatiememorandum) van 2 november 2016

Advertentie Besluit Opheffing van 19 november 2016

Beschikbaarstelling vereffeningsveslag BNP Paribas Fund IV

 

BNP Paribas Fund II N.V. (gefuseerd 19 december 2014)

Halfjaarverslagen

2014

Bericht opheffing

Vereffeningsverslag

Columbia Securities N.V. (gefuseerd 17 oktober 2014)

Halfjaarverslagen

2014

Vereffeningsverslag

BEHEERDER

Statuten
Vergunning
Lijst van door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen en ICBE’s’
Accountant rapport
Registratiedocument
Principles of Fund Governance
Beleid ter zake van voorkomen van belangenconflicten (Conflicts of Interest Policy)
Beleid ter zake van uitvoering van orders (Selection and Execution Policy)

Jaarverslagen Beheerder

2015/2014/2013

Halfjaarverslagen Beheerder

2016/2015/2014

OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders
Organogram