BNP Paribas Investment Partners gebruikt cookies op deze website. Door verder gebruik te maken van onze website aanvaardt u het gebruik van deze cookies. Raadpleeg ons cookiesbeleid voor meer informatie.
Fitchrating
 
Static

De uitdagingen op weg naar normalisatie

11/12/2013
De beleggingsvisie van BNP Paribas Investment Partners voor 2014

Naarmate de financiële crisis verder achter ons komt te liggen, neemt het effect daarvan op de markten en op de vooruitzichten voor 2014 af. Desondanks blijven er genoeg knelpunten over die nog niet zijn opgelost. Voor beleggers vormen deze obstakels een bron van onzekerheid en potentiële marktvolatiliteit.

Een goed bijvoorbeeld is het Amerikaanse schuldplafond. Als er iets de onzekerheid sterk kan doen oplopen, dan wel de potentiële wanbetaling van de belangrijkste debiteur ter wereld. In de eurozone verloopt het proces richting een bankenunie en meer stabiliteit uiterst traag, terwijl in de perifere landen deflatie om de hoek ligt als gevolg van de chronisch zwakke groei. De veelbelovende opkomende markten hebben last van een groeivertraging en in veel industrielanden zijn regeringen nog steeds druk doende om de staatsschuld omlaag te brengen.

Moeten beleggers die zoeken naar een hoger rendement onder deze omstandigheden in aandelen stappen, wetende dat zij dan blootstaan aan hogere volatiliteit en winstrisico’s? Is het verstandiger om te kiezen voor de traditionele veilige havens, ook al levert dit na inflatie een mager rendement op? Of zijn de obstakels zo groot dat het vanuit het oogpunt van vermogensbescherming beter is om geld in contanten aan te houden? Om de juiste keuzes te kunnen maken wat in 2014 wel en niet rendeert, is een grondige analyse nodig waarbij ook de langere termijn in aanmerking wordt genomen.

Belangrijkste macro-economische verwachtingen in onze Beleggingsvisie 2014

Het goede nieuws is dat de mondiale groei lijkt te gaan aantrekken. Teleurstellend is dat dit veelal een “baanloos herstel” betreft, omdat er nog altijd sprake is van hardnekkig hoge output gaps. De inflatie vormt veeleer een gevaar omdat zij te laag is dan dat zij te hoog is. Dat is goed voor de vooruitzichten voor de obligatiemarkt, hoewel de rente licht kan oplopen wanneer het monetaire beleid in de VS zich normaliseert en de ECB ingrijpt om haar inflatiedoelstelling voor de eurozone te handhaven. Op aandelen kan wereldwijd opnieuw een aantrekkelijk absoluut rendement worden behaald; op aandelen uit de opkomende markten naar verwachting meer dan op aandelen uit de ontwikkelde landen, gezien de potentieel hogere bedrijfswinsten en aantrekkelijke waarderingsniveaus.

Centrale beleggingscategorieën in onze Beleggingsvisie 2014

Schuldpapier opkomende markten: in een klimaat waarin centrale banken minder liquiditeit verschaffen en de volatiliteit opleeft, zullen beleggers zich selectiever moeten positioneren Aandelen opkomende markten: er zal meer aandacht komen voor de positieve aspecten van aandelen uit de opkomende markten, waardoor beleggers weer oog krijgen voor deze categorie Europese aandelen: interessant zijn aandelen met groeiperspectieven op de langere termijn, duurzame bedrijfswinsten en aantrekkelijk waarderingsniveaus Bedrijfsobligaties: deze categorie – een schatkamer vol mogelijkheden – kan bescherming bieden tegen een hogere rente
De beleggingsvisie van BNP Paribas Investment Partners voor 2014

Beleggingsvisie voor 2014 "De uitdagingen op weg naar normalisering"